Leerdoelen Training Palliatieve Zorg

Enkele van de leerdoelen zijn:

  • Je bent je bewuster geworden van wat jou drijft, zowel persoonlijk als in de palliatieve zorg en hoe je zelf present bent
  • Je kan totale zorg bieden: lichamelijk, psychosociaal en spiritueel
  • Je herkent een ethisch dilemma en weet deze bespreekbaar te maken
  • Je herkent en signaleert (refractaire) symptomen in de palliatief-terminale fase
  • Je kan het gesprek aangaan met cliënt en naasten over besluiten in de laatste levensfase
  • In je communicatie over het naderend levenseinde weet je aan te sluiten bij de persoonlijkheid en sterfstijl van je cliënt en weet ruimte te scheppen
  • Je (h)erkent de zielepijn en levensvragen van je cliënt en bent en blijft daarbij aanwezig
  • Bij de cliënt met dementie weet je wanneer en hoe advance care toe te passen.

Voor meer inhoudelijke informatie neem contact op met mij via ciskaroth@gmail.com