Leerdoelen Training Palliatieve Zorg

Enkele van de leerdoelen zijn:

  • Je bent je bewuster geworden van wat jou drijft, zowel persoonlijk als in de palliatieve zorg en hoe je zelf present bent
  • Je weet dat palliatieve zorg totale zorg is, namelijk op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel gebied
  • Je herkent een ethisch dilemma en weet deze bespreekbaar te maken
  • Je herkent en signaleert (refractaire) symptomen in de palliatief-terminale fase
  • Je kan het gesprek aangaan met cliënt en naasten over besluiten in de laatste levensfase
  • In je communicatie over het naderend levenseinde weet je aan te sluiten bij de persoonlijkheid van je cliënt en weet je ruimte te scheppen
  • Je (h)erkent de zielenpijn en levensvragen van je cliënt en bent en blijft daarbij aanwezig
  • Bij de cliënt met dementie weet je advance care toe te benoemen.

Voor meer inhoudelijke informatie neem contact op met mij via ciskaroth@gmail.com