Begeleiding en therapie bij rouw, verlies en trauma (ook online)

Rouwen doe je zelf, maar je hoeft het niet alleen te doen.

Wat is rouwen? Rouwen is de achterkant van de liefde. Het is een normale reactie op verlies van iets of iemand die van grote waarde voor je was, waardoor je geraakt bent tot in het diepst van je ziel. Door te rouwen, schep je ruimte om werkelijk afscheid te kunnen nemen en met je verlies te leren omgaan. Rouwen speelt zich af op alle lagen: lichamelijk, emotioneel, mentaal, relationeel en spiritueel. Bij een betekenisvol of overweldigend verlies splitst een stukje van je ziel zich af en is je taak daar naar op zoek te gaan. Rouwen doe je in ieder geval op jouw unieke manier.

Waarover rouwen? Rouwen over verlies in je leven: verlies van je geliefde, je kind, je kleinkind, je ouder, je vriend of vriendin; verlies van gezondheid of van lichaamsfuncties;  verlies van veiligheid; verlies van het recht erbij te mogen horen, zoals van je geboorteland; verlies door scheiding; verlies van je baan; verlies van uiterst betekenisvolle materiele zaken. Er kan ook verlies op verlies hebben plaatsgevonden, gestapeld verlies.

Zelf rouwen? Rouw en verlies heb je op een gegeven moment aan te nemen, misschien niet gelijk, soms is het nodig in de overleving te gaan en je zo staande te houden. Dit gaat vaak onbewust, zo werkt het brein.  Maar als je rouwen uit blijft stellen, in de overlevingsstand blijft, kan rouw stollen. Als rouw stolt vindt er een stagnatie plaats in je ontwikkeling en wordt het lastig in je eigen kracht te staan. Als je daar bewust van raakt, is de tijd daar om rouw en verlies aan te kijken.

Niet alleen rouwen? Je hoeft niet alleen te rouwen, juist in het delen van je verdriet ontstaat uiteindelijk verbinding. Verbinding met jezelf, verbinding met de ander. Je gehoord, gezien en gekend worden in je rouw en verdriet is een helende ervaring. Als je een liefdevol netwerk om je heen hebt, zal er genoeg steun en begrip zijn. Soms is het echter zo dat de ander, soms overspoeld door eigen verdriet, minder of geen ruimte heeft voor jouw rouw en verlies.

Begeleiding? Dan is er de mogelijkheid om professioneel begeleiding te zoeken. Ook als je voelt dat het tijd is om je rouw, verlies en trauma (‘s) aan te kijken, omdat je stagneert in je groei en het even niet meer lukt op eigen kracht te rouwen om je verlies. Je bent welkom om contact met mij als verliesbegeleider op te nemen om een afspraak te maken. In het eerste gesprek maken we kennis en verhelderen we je vraag. Afhankelijk daarvan vinden er in afstemming een aantal vervolgsessies plaats. Ik zal empathisch, spiegelend, in zachtheid, met respect en ontvankelijk naast je meelopen, soms figuurlijk in jouw rouwlandschap, soms letterlijk wandelend in de natuur.

Individueel, als koppel of in een lotgenotengroep? Je bent ook samen met je partner welkom. Bij het omgaan met verlies is het niet altijd mogelijk er voor elkaar te zijn. Ieder heeft genoeg aan zichzelf. Dan kan het helpend zijn in gesprek te blijven met een ander erbij; wellicht kan ik die ander voor jullie zijn.
Ook is het mogelijk je aan te melden voor een groepsbijeenkomst, zoals van lotgenoten. De herkenning bij elkaar kan helend zijn. We werken dan met jullie eigen verhalen,  aan de hand van gedichten, bestaande verhalen, kleuren, opstellingen, mindfulness en inzichten op het gebied van persoonlijkheid. Bij genoeg aanmeldingen zal ik een groep van zes – acht personen vormen. Ook kan een al bestaande groep zich bij mij melden.

Training? Voor zorgverleners in de palliatieve zorg en ouderenzorg wordt de training Omgaan met verlies ontwikkeld. Als zorgverlener heb je ook zelf je verwondingen en/of trauma’s opgelopen in je leven. Om beter onderscheid te maken tussen wat van jou is en wat van de ander (je client) en meer innerlijke ruimte te kunnen hebben, leer je je eigen verlies onder ogen te zien. Vervolgens zul je beter in staat zijn de ander (je client) daarin te begeleiden.

Therapie? Als er sprake is van (langdurige) traumatische rouw op het gebied van hechting en verlies. Voorbeeld is de aanwezigheid van  vroegkinderlijk trauma door niet-gewenst, niet-geliefd en niet-beschermd zijn, waarbij de rouw gestold is (niet-genomen). Of als er sprake is van verlies van een dierbare aan de dood, verlies van gezondheid, van erbij horen dat zo overspoelend is, dat het je draagkracht te boven gaat. Vaak als er een stapel van verlies is.

Tarieven:
Individueel: € 95,- per sessie van 1 1/2 uur
Twee partners: € 130- per sessie van 2 uur

Contact?
Bel, app of mail me voor meer informatie: 0641523125 of mail naar ciskaroth@gmail.com