Psychosociale therapie bij rouw, verlies en trauma (ook online)

Rouwen doe je zelf, maar je hoeft het niet alleen te doen.

Wat is rouwen? Rouwen is de achterkant van de liefde. Het is een normale reactie op verlies van iets of iemand die van grote waarde voor je was, waardoor je geraakt bent tot in het diepst van je ziel. Door te rouwen, schep je ruimte om werkelijk afscheid te kunnen nemen en met je verlies te leren omgaan. Rouwen speelt zich af op alle lagen: lichamelijk, emotioneel, mentaal, relationeel en spiritueel. Bij een betekenisvol of overweldigend verlies splitst een stukje van je ziel zich af en is je taak daar naar op zoek te gaan. Rouwen doe je in ieder geval op jouw unieke manier.

Waarover rouwen? Rouwen over verlies in je leven: verlies van je geliefde, je kind, je kleinkind, je ouder, je vriend of vriendin; verlies van gezondheid of van lichaamsfuncties;  verlies van veiligheid; verlies van het recht erbij te mogen horen, zoals van je geboorteland; verlies door scheiding; verlies van je baan; verlies van uiterst betekenisvolle materiele zaken. Er kan ook verlies op verlies hebben plaatsgevonden, gestapeld verlies.

Zelf rouwen? Rouw en verlies heb je op een gegeven moment aan te nemen, misschien niet gelijk, soms is het nodig in de overleving te gaan en je zo staande te houden. Dit gaat vaak onbewust, zo werkt het brein.  Maar als je rouwen uit blijft stellen, in de overlevingsstand blijft, kan rouw stollen. Als rouw stolt vindt er een stagnatie plaats in je ontwikkeling en wordt het lastig in je eigen kracht te staan. Als je vastloopt in je rouwproces en daar bewust van raakt, is de tijd rijp om rouw en verlies aan te kijken.  Daarbij hebben we elkaar nodig. Soms heb je de ander nodig om verdriet toe te laten, je hart opnieuw te openen, soms om dat te delen, te benoemen, en verbinding te ervaren, zodat je je gesteund, gezien en gerespecteerd voelt. Welkom om dat samen met mij te doen.

Niet alleen rouwen? Je hoeft niet alleen te rouwen, juist in het delen van je verdriet ontstaat uiteindelijk verbinding. Verbinding met jezelf, verbinding met de ander. Je gehoord, gezien en gekend worden in je rouw en verdriet is een helende ervaring. Als je een liefdevol netwerk om je heen hebt, zal er genoeg steun en begrip zijn. Soms is het echter zo dat je naasten, soms overspoeld door eigen verdriet, minder of geen ruimte heeft voor jouw rouw en verlies. Ik kan er voor jou zijn als dat het geval is.

Psychosociale therapie en – begeleiding? Er is dus de mogelijkheid om professionele psychosociale begeleiding te zoeken. Ook als je voelt dat het tijd is om je rouw, verlies en trauma (‘s) aan te kijken, omdat je stagneert in je groei en het even niet meer lukt op eigen kracht te rouwen om je verlies. Je bent welkom om contact met mij als rouw-en verliestherapeut op te nemen om een afspraak te maken. In het eerste gesprek maken we kennis en verhelderen we je vraag. Afhankelijk daarvan vinden er in afstemming een aantal vervolgsessies plaats. Ik zal empathisch, spiegelend, in zachtheid, met respect en ontvankelijk naast je meelopen, soms figuurlijk in jouw rouwlandschap, soms letterlijk wandelend in de natuur.
Daarnaast wordt therapie ingezet als er sprake is van (langdurige) traumatische rouw op het gebied van hechting en verlies. Voorbeeld is de aanwezigheid van  vroegkinderlijk trauma door niet-gewenst, niet-geliefd en niet-beschermd zijn, waarbij de rouw gestold is (niet-genomen). Of als er sprake is van verlies van een dierbare aan de dood, verlies van gezondheid, van erbij horen dat zo overspoelend is, dat het je draagkracht te boven gaat. Vaak als er een stapel van verlies is. We kunnen dan samen die stapel van verlies verkennen en zal je wellicht ontdekken dat juist die onderste steen van verlies, hardnekkige en taaie problemen met zich mee brengt. Waardoor het leven als zwaar voelt. Het herkennen, erkennen en de impact ervan begrijpen en voelen, kan zo helend zijn. En bevrijdend als je weet wat te doen om jezelf te reguleren. Welkom.

Hoe ziet een hulpverleningstraject eruit?
Als je hulp zoekt, neem je contact met me op door mij te mailen (ciskaroth@gmail.com) of mij te bellen of te appen (0641523125). We maken dan een afspraak voor een consult, dat een uur in beslag neemt, vrijblijvend en kosteloos is. We bespreken dan je (hulp)vraag en kijken allebei of we een traject willen en kunnen aangaan. Het vervolg bestaat meestal uit 8 sessies van 1 1/2 uur. Soms is het aantal benodigde sessies korter, soms langer. Tussentijds evalueren we hoe het gaat en wat er nog nodig is. Er is een duidelijke afronding.

Welke therapievormen worden gebruikt?
Ik gebruik verschillende methoden, instrumenten en therapievormen, afhankelijk van wat er nodig is, zoals het duale procesmodel, de verliescirkel, creatieve werkvormen, het genogram, systemisch werken, werken met resonantieprocessen (IopT: Identiteitsgeorienteerde Psycho Traumatherapie), poppetjestaal (Verlies in beeld), mindfulness, het enneagram, kernkwadranten, lichaamsgerichte therapie (somatic experiencing) en de polyvagaal theorie. Mijn werkwijze is integraal en holistisch; ik heb aandacht voor de lichamelijke, psychosociale en spirituele kant van elk mens.

Individueel, als koppel of in een lotgenotengroep? Je bent ook samen met je partner welkom. Bij het omgaan met verlies is het niet altijd mogelijk er voor elkaar te zijn. Ieder heeft genoeg aan zichzelf. Dan kan het helpend zijn in gesprek te blijven met een ander erbij; wellicht kan ik die ander voor jullie zijn.
Ook is het mogelijk je aan te melden voor een groepsbijeenkomst, zoals van lotgenoten. De herkenning bij elkaar kan helend zijn. We werken dan met jullie eigen verhalen,  aan de hand van gedichten, bestaande verhalen, kleuren, opstellingen, mindfulness en inzichten op het gebied van persoonlijkheid. Bij genoeg aanmeldingen zal ik een groep van zes – acht personen vormen. Ook kan een al bestaande groep zich bij mij melden.
NB relatietherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars niet vergoed.

Training? Voor zorgverleners in de palliatieve zorg en ouderenzorg wordt de training Omgaan met verlies ontwikkeld. Als zorgverlener heb je ook zelf je verwondingen en/of trauma’s opgelopen in je leven. Om beter onderscheid te maken tussen wat van jou is en wat van de ander (je client) en meer innerlijke ruimte te kunnen hebben, leer je je eigen verlies onder ogen te zien. Vervolgens zul je beter in staat zijn de ander (je client) daarin te begeleiden. Neem contact met me op bij interesse.

Tarieven in 2023?
Intake gesprek: vrijblijvend en gratis
Individueel: € 90,- per sessie van 1 1/2 uur
Twee partners: € 90- per sessie van 1 1/2 uur
Kortere sessies aan het palliatief-terminale bed of in de praktijk: € 45- per sessie van 3/4 uur (excl. reiskosten)
Voor minder draagkrachtigen: € 60,- per sessie van 1 1/2 uur

Vergoedingen:
Rouwtherapie en psychosociale therapie wordt (deels) vergoed door de meeste zorgverzekeraars door mijn aansluiting bij beroepsvereniging (voor professionele therapeuten) NFG en koepelorganisatie RBCZ (kwaliteitsregister voor vakbekwame therapeuten in de complementaire zorg).
Kijk voor specifieke zorgverzekeraars hier:

Contact?
Praktijkadres: Rode Beemden 4, 5708 AX Helmond
Bel, app of mail me voor meer informatie: 0641523125 of mail naar ciskaroth@gmail.com