Trainingen

Het is heel natuurlijk om te ontwikkelen, groeien en bloeien. Daar zijn wel grondstoffen en water voor nodig en soms bescherming tegen droogte, wind of kou. Zo geldt dat ook voor persoonlijke en professionele groei en ontwikkeling. Hebben we input van anderen nodig of kennis die opgefrist moet worden. Wellicht kan ik je deze input leveren!

Er zijn verschillende trainingen, die ik aanbied:

  • De Cursus Palliatieve Zorg voor zorgverleners, geaccrediteerd door de V&VN: in zes bijeenkomsten in een kleine groep van 8-12 deelnemers wordt op interactieve wijze ingegaan op wat palliatieve zorg is, hoe je omgaat met ethische dilemma’s, wie je zelf bent als persoon en wat dat betekent voor de zorg die je verleent, hoe je symptomen signaleert, begeleidt in besluitvorming rond het levenseinde, hoe je communiceert in de palliatieve fase, hoe je spirituele zorg geeft en wat palliatieve zorg aan de client met dementie inhoudt.
  • De Cursus Teamontwikkeling voor zorgverleners, accreditatie aangevraagd bij de V&VN: in zes bijeenkomsten bedoeld voor een groep van 12 – 16 deelnemers, hetzij individule teamleden hetzij een team als geheel. Deze cursus daagt je uit om als teamlid een stap te zetten in je persoonlijke en professionele ontwikkeling op het gebied van samenwerking, communicatie en reflectie! Mede hierdoor zal een team zich ontwikkelen.
  • Begeleide Intervisie voor zorgverleners in de palliatieve zorg: in een kleine groep van 6-8 personen komt je 4-6 keer per jaar bij elkaar om casuistiek te bespreken en van elkaar te leren. Je kan je aanmelden als groep, maar kan ook als individu aangeven dat je interesse hebt.
  • De training Communiceren m.b.v. het enneagram, voor zorgverleners en andere doelgroepen. Het enneagram is een kapstok dat handvatten geeft in het kennen van jezelf en de ander. Het is een combinatie van 1-op-1 begeleiding en groepssessies.
  • De workshop Ken je kleur voor alle doelgroepen. Je krijgt letterlijk een spiegel voorgehouden, waarin je ziet welke kleuren en vormen je tot je recht doen komen. Als groep zie je wat de verschillen en overeenkomsten zijn en train je je eigen onderscheidingsvermogen op het gebied van kleur, kleding en stijl.
  • Voor individuele coaching en consult zie onder Coaching