Cursus Teamontwikkeling

De cursus Teamontwikkeling daagt je uit om als teamlid een stap te zetten in je persoonlijke en professionele ontwikkeling op het gebied van samenwerking, communicatie en reflectie. Een team ontwikkelt zich door bewustwording, erkenning en herkenning van eigen drijfveren. Door het oefenen van het bespreekbaar maken van problemen en ethische dilemma’s. Zeker als je te maken hebt met palliatieve zorg, is het van belang als een eensgezind team rondom de cliënt en diens naasten te staan. Juist in deze complexe zorg is het van belang aandacht te geven aan zelfzorg en zorg voor elkaar om met hart en ziel te kunnen werken. Handvatten voor doeltreffende en verbindende communicatie worden aangereikt. Als je werkt in de zorg, spelen verlies en rouw een rol bij elk teamlid en daarmee in elk team, zowel in de curatieve als palliatieve zorg. Hoe ga je zelf om met rouw en verlies? Hoe ben je elkaar tot steun? Hoe geef je aandacht aan verlies en rouw bij je cliënt?

Onderwerpen

  1. Ken jezelf, ken je team. We gebruiken hierbij een persoonlijkheidsmodel, Het enneagram, dat ons helpt te herkennen wat onze drijfveren en communicatiestijl zijn. Eerst begrijpen, dan begrepen worden! Ook in de palliatieve zorg ben jezelf een belangrijk instrument in de zorg aan de cliënt en diens naasten.
  2. Interactie. We brengen onze kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën in kaart. Hoe zet je je kwaliteiten in? Hoe kan je afstemmen op de ander? We vertalen het naar de werkvloer op het gebied van samenwerking en communicatie. Het is van belang af te stemmen op wat er voor je (palliatieve) cliënt en naasten er werkelijk toe doet.
  3. Zelfzorg en zorg voor de zorgende.  We kijken hier systemisch:  het recht op een plek en insluiting; ordening: in-en aannemen van de eigen plek en (zelf) afbakening en de balans van geven en nemen. Als het systemisch klopt, komt er nieuwe energie!
  4. Intervisie. Intervisie wordt geïntroduceerd om het ook daadwerkelijk toe te gaan passen a.d.h.v. een casus. Door deze begeleide intervisie krijg je handvatten om dit met je team in het vervolg zelf te gaan doen, want problemen en vragen hoef je niet alleen op te lossen! Sander de Hosson (longarts in de palliatieve zorg) stimuleert zorgverleners niet alleen tot empathie en compassie, maar ook tot intervisie!
  5. Ethische dilemma’s. Soms hebben we te maken met lastige situaties, zoals in de palliatieve zorg, waarin we niet goed weten wat goede zorg nu eigenlijk is. Of dat keuzes die anderen maken (de arts of de cliënt) niet tot goede zorg leiden. We bespreken m.b.v. een begeleidingsinstrument een ethisch dilemma uit de praktijk. Ethische dilemma’s kunnen zo aan je knagen en verdeeldheid brengen. Wat kan het bespreken ervan de lucht klaren!
  6. Omgaan met verlies en rouw. Verlies kan spelen op verschillende terreinen: verlies aan de dood, van gezondheid, van veiligheid, door scheiding of verlies van je baan. Je krijgt concrete handvatten om je eigen verlies en rouw aan te kijken. Ook om aandacht te kunnen hebben voor je cliënt met verlies en rouw. Rouwen doe je samen!

Wat te verwachten na afronding van deze cursus?

Qua kennis, benoem je: je drijfveren, communicatiestijl, de regels van feedback, verschillende ingangen tot innerlijke ruimte, hoe intervisie werkt, wat een ethisch dilemma is en de vier rouwtaken.

Qua vaardigheden: je luistert, vraagt door en vat samen, je geeft constructieve feedback, je deelt een casus tijdens intervisie, stelt verhelderende vragen en geeft advies; je bespreekt een ethisch dilemma; je geeft voorbeelden van de vier rouwtaken; je hebt een plan voor zelfzorg.

Qua houding: je toont oog te hebben voor de hele mens in diens context; je laat empathie en compassie zien; je toont je open en kwetsbaar naar je teamleden/medecursisten; je bent ontvankelijk voor omgaan met verlies en rouw in eigen leven en werk; je laat zien aandachtig te zijn in je communicatie; je toont dat je reflecteert op eigen handelen, denken en voelen.

Als jij je ontwikkelt, ontwikkelt ook je team!

Deze cursus is door de V&VN geaccrediteerd met 18 punten.

Bestaat uit 6 dagdelen van 3 uur.
Kosten: E575,-, bij inschrijving voor 1 augustus 10% vroeggboekkorting, dan E512,50

Lijkt deze cursus echt iets voor jou? Meld je aan! Via ciskaroth@gmail.com