Over mij

Mijn naam is Ciska Roth-Baljeu. Het is mijn diepe overtuiging dat ieder mens er toe doet en veelkleurig is. Ook dat ieder mens zich met de ander kan (leren) verbinden en zich daar vanuit kan ontwikkelen. Dat neem ik mee in de palliatieve zorg en in mijn rouwbegeleiding en -therapie.

Ik krijg terug dat ik empathisch, rustig, integer en verbindend ben.  Dat mede daardoor mensen zich welkom voelen, zich gezien, erkend en veilig voelen om te komen met wat hen bezighoudt. Ik ben in staat een spiegel voor te houden, soms letterlijk, waardoor de ander zijn eigen veelkleurigheid gaat ontdekken. En ik houd ervan mensen met elkaar in contact te brengen. Liefde, vertrouwen en hoop is de basis van waar ik uit werk.

Achtergrond:
Ik heb de opleiding tot rouwtherapeut net afgerond bij Land van Rouw en heb er voor de 2-jarige opleiding Omgaan met Verlies (ook bij Land van Rouw) gedaan (Post HBO). Hier kwam voor mij alles samen wat ik eerder heb gedaan en aan levenservaring heb opgedaan.
Rondom omgaan met trauma heb ik de leergangen “In wezen ben je heel gebleven” en de IoPT training (Identiteitsgeorienteerde Psycho Trauma) bij Gwen Timmer gevolgd.
Mijn post bachelor tot palliatieve zorg verpleegkundige heb ik gehaald bij het Erasmus MC. Dat palliatieve zorg totale zorg is en veel invalshoeken kent, sloot zo aan bij mijn eigen neiging vanuit meerdere kanten een situatie te bekijken. Ook kon ik mijn sensitiviteit, invoelend vermogen en rust inzetten in de palliatief-terminale thuiszorg.
Nu geef ik met hart en ziel trainingen aan zorgverleners in de palliatieve zorg. Naast basiskennis, ligt het accent op hoe jezelf omgaat met wat je tegenkomt in de palliatieve zorg en hoe het jou raakt. De zorgverlener zelf is een belangrijk instrument. Zorg voor de zorgende ligt me na aan het hart. Spirituele zorg is een belangrijk onderdeel van Palliatieve Zorg. Mijn scholingen zijn ook te vinden op Palliaweb (O2PZ).
Ook begeleid ik zorgverleners individueel en een ieder die eigen vragen, verlangens en verlies wil aankijken.
Vanaf 2018 geef ik voor Buurtzorg landelijke workshops Spirituele Zorg in het kader van de B-learning Palliatieve Zorg. Eerder werden deze gegeven door Carlo Leget. Innerlijke ruimte scheppen is een uitdaging voor zorgverleners in deze complexe zorg, waar ik ze graag in ondersteun.

Voor coach heb ik de beroepsopleiding gevolgd aan de ALBA academie (Post HBO), sindsdien maak ik nog steeds deel van een intervisiegroep uit. Daarnaast een mindfulness cursus bij Renske van Berkel gevolgd. Mindfulness sluit aan bij de manier waarop ik probeer te leven, met aandacht en contemplatie.
Bij het IKNLheb ik de train-de-trainers opleiding palliatieve zorg gedaan.
Van 2004 – 2007 heb ik de opleiding tot enneagramtrainer gevolgd aan de Trifold School van Helen Palmer en David Daniels (Gecertificeerd Enneagram Docent). Over het enneagram ben ik heel enthousiast, mijn eerste kennismaking ermee was rond 2000, toen ik met mijn man en gezin in Californie woonde. Het gaf me veel inzicht over mezelf en de ander. Van 2007 – 2018 heb ik deel uitgemaakt van het bestuur van de Enneagram Stichting Nederland.

De zes jaar in Californie met mijn man en gezin mocht ik niet werken vanwege visa. Wel heb ik veel ervaring opgedaan in het staan voor de klas als “art docent”, lees-en rekenmoeder en voetbalcoach. Ook heb ik veel geleerd in de ontmoetingen met mensen uit andere culturen. En wat het is om achter te laten en opnieuw te beginnen.

Om kleurconsulten te geven heb ik kleurenkunde aan de mode-academie gevolgd en bij The Science of personal dress. Ik heb nog steeds veel plezier in het delen van mijn kennis en ervaring rondom kleur. Ik heb het de afgelopen 10 jaar ingezet als verwendagen voor vrouwen getroffen door kanker, mede in samenwerking met Inloophuis de Cirkel.

Ook heb ik gedurende vier jaar studenten en leerling-verpleegkundigen begeleid op het gebied van levensvragen en zingeving binnen een studentenvereniging. Spirituele zorg heeft sindsdien mijn aandacht gehad.

Direct na mijn VWO in Middelburg (CSW) ben ik de A-opleiding verpleegkunde gaan volgen in het Diaconessenhuis in Utrecht. Daarna gewerkt op een neurochirurgische afdeling. Ook toen al merkte ik getrokken te worden door de palliatieve zorg, al bestond de naam “palliatieve zorg” nog niet.
Door mijn werk als consultant op het gebied van kleur, mijn werk als verpleegkundige in de terminale zorg en als rouwtherapeut en coach, kan ik zowel het innerlijk als het uiterlijk belichten. Het gaat me om de mens in zijn geheel vanuit het perspectief van heelwording.

 • Ik woon in Helmond (Stiphout) samen met mijn man. Onze vier volwassen kinderen zijn al een tijdje de deur uit, maar ben altijd blij ze weer te zien. Ik ben oma van twee prachtige kleinzoons, zo mooi om mee te maken .
  Ik loop graag hard, alleen of bij de HAC, wandelen vind ik ook heerlijk, ik lees veel, brei bij vlagen, een favoriet is shoppen met mijn dochter in de Negen Straatjes in Amsterdam, ik ontmoet graag vriendinnen, houd van buiten zijn, het liefst aan de zee, maar intussen kunnen de Brabantse velden en bossen mij ook steeds meer bekoren.
 • Specialisaties:
  – Individuele begeleiding op het gebied van rouw, verlies en trauma
  • Training en scholing van zorgverleners in de palliatieve zorg.
  • Personal coaching nav werkgerelateerde of persoonsgebonden vraag.
  • Coaching en spirituele zorg: begeleiding in “hoe ga ik om met verlies” (door de dood, verlies van gezondheid) en “wat is de betekenis daarvan voor mij”.
  • Bewustwording van drijfveren d..m.v. enneagramtype-interviews
  • Het begeleiden van enneagram-panels voor groepen, waardoor inzicht ontstaat in hoe verschillend mensen zijn, zodat er (meer) acceptatie en respect ontstaat.
  . Bewustwording van het gebruik van kleur en presentatie in het kader van palliatieve zorg, persoonlijke of professionele ontwikkeling.

Kamer van Koophandel nummer: 17169879
BIG registratienummer: 39003026630
V&VN registratienummer: 619525
AGB code verpleegkundigen:  91008358
AGB code onderneming zzp/wijkverpleging: 41416202
KIWA keurmerkregistratienummer: 18536
CRKBO geregistreerd (onder Color Mix)