Palliatieve zorg

Wat is palliatieve zorg? De WHO (Wereld Gezondheids Raad) geeft de volgende definitie: “Een benadering die de kwaliteit van leven verbetert van zorgvragers en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden. Dit gebeurt dmv vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard”. Het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg Nederland voegt daar nog o.a. aan toe oog te hebben voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden. Op de website van Palliaweb is hierover meer te vinden.

Palliatieve zorg is aan de orde als behandelingen niet meer aanslaan om de ziekte te genezen (zoals bij kanker) of als er geen behandeling mogelijk is (zoals bij dementie en ALS).  Afhankelijk van het ziektebeeld en de situatie kan het dan nodig zijn dagen, maanden of jaren palliatieve zorg te krijgen. Lichamelijk, om zo min mogelijk last te hebben van symptomen als pijn of benauwdheid. Psychisch, om zo goed mogelijk om te gaan met gepieker, gevoelens van angst, boosheid en verdriet en het maken van keuzes over wat je wel of niet wil en kan. Sociaal, om werkelijk contact en verbinding te kunnen hebben met de mensen om je heen. En spiritueel: hoe kijk je terug op je leven, waar put je kracht en inspiratie uit en welke hulpbronnen zijn voor jou belangrijk.  Om zo je te kunnen verhouden tot wat is, waardoor er innerlijke ruimte, vrede of rust komt.

In de palliatief-terminale zorg ben ik beschikbaar als rouwbegeleider en of rouwtherapeut bij omgaan met rouw en verlies. Hoe verhoud je je tot je ongeneeslijke ziekte en de naderende dood? Als cliënt houd je zelf de regie in handen, maar heb je soms wel behoefte aan een professional, die met je in gesprek gaat over hoe je dat nou doet, hoe je het voor elkaar krijgt je niet te laten overspoelen door wat er gebeurt, maar door wat voor jou van betekenis is. We kijken samen naar wat je wil en kan en waar je (even) in vastloopt. Ik bied je handvatten, waardoor je met je situatie uit de voeten kan. Dit kan op het gebied van fysieke symptomen, omgaan met gevoelens en gedachten, hoe ga je om in relatie met je naaste(n) en op het gebied van spirituele zorg. Hoe kom je er toe je te verhouden tot wat is?

Voor zorgverleners bied ik de Cursus Palliatieve Zorg aan. Bedoeld voor zorgverleners van niveau 3- 6. Deze cursus is geaccrediteerd met 24 punten door de V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland, beroepsvereniging) met 12 ODA’s (Overige Deskundigheidsbevorderende Activiteiten) vanwege voorbereidende opdrachten . In kleine groepen (6-8 deelnemers) behandelen we in 6 dagdelen thema’s als Ken jezelf, ethische dilemma’s, symptomen, besluitvorming, palliatieve sedatie, euthanasie, dementie en palliatieve zorg, communicatie en spirituele zorg. De cursus wordt als zeer goed beoordeeld. Zie hieronder verschillende reacties.

Reacties van deelnemers van de cursus.