Color Mix

Care, zorg, verzorging, aandacht geven aan, acht slaan op, betrokkenheid voelen voor, belangrijkheid hechten aan….hier staat Color Mix voor: op een betrokken manier aandacht geven aan wie zorg nodig heeft in de palliatieve zorg. Met hart en ziel. Direct aan het bed, als palliatief verpleegkundige of als palliatief coach. Maar ook indirect, door zorg te hebben voor de zorgende in de palliatieve zorg. Door aandacht te geven aan welke kleuren bij je passen. Aan zelfzorg door het kennen van jezelf met behulp van het enneagram.

Coaching: oorspronkelijk komt het woord  in de betekenis van wagon, waar mensen in getransporteerd werden. Een coach is daarin een voertuig waarin een waardevol persoon vervoerd wordt van waar hij is naar waar hij zijn wil. Mooie metafoor voor hoe coaching nu bedoeld wordt: de client geeft aan waarheen hij wil van waar hij nu is en en de coach helpt dat te bewerkstelligen. Ik geef deze persoonlijke begeleiding in de palliatieve zorg, aan zorgverleners en als je met verlies om hebt te gaan. Verlies door de dood, van gezondheid, van werk of door scheiding. Zodat je komt waar je graag zijn wil.

Ook coach en begeleid ik groepen. Als zorgverleners regelmatig bij elkaar willen komen om van elkaars ervaringen te willen leren, begeleid ik dit proces: begeleide intervisie. Juist in de palliatieve zorg, heb je elkaar zo nodig om elkaar te ondersteunen in deze complexe zorg. Ook longarts Sander de Hosson pleit hier regelmatig voor. Als je hier interesse in hebt, laat het me weten! Ook als je zelf een groep bij elkaar brengt, ben ik jullie graag ter wille.

Training en scholing op het gebied van vaardigheden, kennis en houding door oefening en theorie.

Color Mix staat voor training op het gebied van de palliatieve zorg, op het gebied van zelfkennis middels het enneagram en op het gebied van kleur. Dat betekent dat oefening daarbij onontbeerlijk is, zoals het oefenen van aandacht (mindfulness) en het oefenen in communicatie. Kennisoverdracht is daar ook deel van. Daarom zal elke training een stukje theorie inhouden, zodat ook de kennis toeneemt. Of opgefrist wordt. Het toetsen van je houding is ook onderdeel van de trainingen. Dit vraagt natuurlijk eerlijkheid en een veilige omgeving om te delen wat je daarin tegen komt.

De deelnemers aan mijn trainingen hebben aangegeven zich veilig te voelen en durven zich daarom kwetsbaar op te stellen. In het ontmoeten van elkaars ervaringen ontstaat vaak iets moois. Het gekend en gezien worden doet iets met mensen, ook met ons als zorgverlener. Bijzonder vind ik het om ook te zien dat er vaak een onderlinge verbondenheid en eenheid ontstaat.

Kamer van Koophandel nummer: 17169879
BIG registratienummer: 39003026630
V&VN (beroepsvereniging verpleegkundigen en verzorgenden) nr: 619525
AGB code verpleegkundigen:  91008358
AGB code onderneming zzp/wijkverpleging: 41416202
KIWA Keurmerk registratienummer: 18536
SoloPartners (bij klachten en geschillen) registratienummer: 102444
CRKBO geregistreerd