Rouwbegeleiding en therapie

Begeleiding en therapie bij verlies, rouw en trauma: als je rouwt om het verlies van iemand door overlijden, of door een scheiding, verlies van je baan, verlies van mogelijkheden, verlies van gezondheid of energie. Welke rouwtaken neem je dan op en hoe doe je dat? Hoe integreer je dat verlies in je leven? Hierin begeleid ik je, zodat je het niet alleen hoeft te doen, maar wel zelf kan. Hoe ga je om met trauma op het gebied van hechting en verlies? Bij verliestrauma’s en vroegkinderlijk trauma is therapie meer op zijn plek.

Persoonlijke begeleiding: als je in je werk of persoonlijk leven vast loopt, je je belemmerd voelt in wat jij graag wilt en helderheid ontbreekt hoe dat te verwezenlijken. Dat kan in je werk, bijvoorbeeld als zorgverlener, maar ook in relatie tot anderen en tot jezelf. Of op het gebied van hoe je je kleedt en presenteert. Hierin begeleid ik je, zodat je zelf weer verder kan.

Palliatieve begeleiding: als je te maken hebt met een levensbedreigende aandoening, en je wil graag begeleid worden in het omgaan hiermee, je wil graag ontdekken hoe je tot het einde kwaliteit van leven realiseert en hoe gebruik te maken van je hulpbronnen. Hierin begeleid ik je, zodat je het samen met je naasten (beter) aan kan.

Begeleide intervisie: als je als zorgverlener aanloopt tegen complexe situaties, zoals in de palliatieve zorg en graag van andere zorgverleners wil leren hoe zij daar mee omgaan. In een kleine groep van ongeveer zes deelnemers kom je 4-6 keer per jaar bij elkaar onder mijn begeleiding, zodat je alle aandacht aan een casus kunt geven, die ook jij kan inbrengen. Zodat je blijft ontwikkelen in het verlenen van optimale clientenzorg.

Kleur consult: welke kleuren en vormen jou tot zijn recht brengen zie je zelf in de spiegel.  60 verschillende kleuren worden je voorgehouden en door te vergelijken zie je wat er gebeurt. Welke kleuren in harmonie zijn met jou, welke je doen stralen en welke je bijna doen verdwijnen. Ook wordt duidelijk welke lijnen en vormgeving bij jou passen. Ook mogelijk in groepsverband, neem daarover contact met me op.
Bij rouw-en verliesbegeleiding kijken we welke kleuren je meer in balans kunnen brengen en versterken.

Begeleiding en/of therapie: hoe gaat het in zijn werk?
Eerst voeren we een vrijblijvend en gratis intake-gesprek: verkenning van de vraag; is begeleiding of rouwtherapie het beste instrument? Samen verwoorden wat jij belangrijk vindt om te bereiken, waar jij naar verlangt,  op persoonlijk of professioneel vlak. En de vraag beantwoorden of ik als begeleider en jij als cliënt samen verder willen en kunnen.
We hebben in principe 4 – 8 sessies, van ongeveer 1 1/2 uur, normaal gesproken 1x per twee weken, maar dat is in overleg, ook waar deze gesprekken plaatsvinden, bij mij of bij jou.
Ik gebruik verschillende methodes en instrumenten, zoals het duale procesmodel, de verliescirkel, creatieve werkvormen, het genogram, systemisch werken, werken met resonantieprocessen (IopT: Identiteitsgeorienteerde Psycho Trauma), poppetjestaal (Verlies in beeld), mindfulness, enneagram, kernkwadranten, NLP, afhankelijk van wat op dat moment helpend is voor jou.

Begeleiding of therapie, wanneer wel? Wanneer niet?
Wanneer begeleiding:
 je wilt iets heel graag, maar merkt dat het niet lukt om je doelen te bereiken. Of je omgeving geeft aan dat je gedrag ineffectief is en je erkent dat. Ergens zitten dan belemmeringen, die je wilt ontdekken en opheffen, omdat je tegen een grens bent aangelopen. Er zijn omstandigheden die je niet kunt veranderen en waarmee je moeite hebt om mee om te gaan.

Wanneer rouw-en verliestherapie?
Als er sprake is van (langdurige) traumatische rouw op het gebied van hechting en verlies. Voorbeeld is de aanwezigheid van  vroegkinderlijk trauma door niet-gewenst, niet-geliefd en niet-beschermd zijn, waarbij de rouw gestold is (niet-genomen). Of als er sprake is van verlies van een dierbare aan de dood, verlies van gezondheid, van erbij horen dat zo overspoelend is, dat het je draagkracht te boven gaat. Vaak als er een stapel van verlies is.

Wanneer niet: bij diepgewortelde en manifeste psychische of psychiatrische problemen kan een psychiater of psycholoog beter van dienst zijn. Binnen deze zorg kan rouwbegeleiding en rouwtherapie overigens weldegelijk zijn functie hebben.

Tarieven in 2023?
Intake gesprek: vrijblijvend en gratis
Individueel: € 75,- per uur; in principe sessie van 1 1/4 uur (€89,-)
Twee partners: € 95,- per sessie van 1 1/2 uur
Kortere sessies aan het palliatief-terminale bed of in de praktijk: € 45- per sessie van 3/4 uur (excl. reiskosten)
Voor minder draagkrachtigen: € 60,- per sessie van 1 1/2 uur

Vergoedingen:
Rouwtherapie en psychosociale therapie wordt (deels) vergoed door de meeste zorgverzekeraars door mijn aansluiting bij beroepsvereniging (voor professionele therapeuten) NFG en koepelorganisatie RBCZ (kwaliteitsregister voor vakbekwame therapeuten in de complementaire zorg).
Kijk voor specifieke zorgverzekeraars hier:

Contact?
Praktijkadres: Rode Beemden 4, 5708 AX Helmond
Bel, app of mail me voor meer informatie: 0641523125 of mail naar ciskaroth@gmail.com