Coaching

Coaching: wat is het?
Coaching is het methodisch faciliteren van het verander- en ontwikkelingsproces van jou als client. Hierbij is ook ruimte voor intuïtie en ervaren, om je te helpen datgene in jezelf te veranderen wat jou belemmert en te verstevigen wat je stimuleert, om zo te bereiken wat voor jou belangrijk is.

  • Persoonlijke coaching: als je in je werk of persoonlijk leven vast loopt, je je belemmerd voelt in wat jij graag wilt en helderheid ontbreekt hoe dat te verwezenlijken. Dat kan in je werk, bijvoorbeeld als zorgverlener, maar ook in relatie tot anderen en tot jezelf. Of op het gebied van hoe je je kleedt en presenteert. Hierin coach ik je, zodat je zelf weer verder kan.
  • Palliatieve coaching: als je te maken hebt met een levensbedreigende aandoening, en je wil graag begeleid worden in het omgaan hiermee, je wil graag ontdekken hoe je tot het einde kwaliteit van leven realiseert en hoe gebruik te maken van je hulpbronnen. Hierin coach ik je, zodat je het samen met je naasten (beter) aan kan.
  • Begeleiding in omgaan met verlies, rouw en trauma: als je rouwt om het verlies van iemand door overlijden, of door een scheiding, verlies van je baan, verlies van mogelijkheden, verlies van gezondheid of energie. Welke rouwtaken neem je dan op en hoe doe je dat? Hoe integreer je dat verlies in je leven? Hierin begeleid ik je, zodat je het niet alleen hoeft te doen, maar wel zelf kan. Hoe ga je om met trauma op het gebied van hechting en verlies?
  • Begeleide intervisie: als je als zorgverlener aanloopt tegen complexe situaties, zoals in de palliatieve zorg en graag van andere zorgverleners wil leren hoe zij daar mee omgaan. In een kleine groep van ongeveer zes deelnemers kom je 4-6 keer per jaar bij elkaar onder mijn begeleiding, zodat je alle aandacht aan een casus kunt geven, die ook jij kan inbrengen. Zodat je blijft ontwikkelen in het verlenen van optimale clientenzorg.
  • Kleur consult: welke kleuren en vormen jou tot zijn recht brengen zie je zelf in de spiegel.  60 verschillende kleuren worden je voorgehouden en door te vergelijken zie je wat er gebeurt. Welke kleuren in harmonie zijn met jou, welke je doen stralen en welke je bijna doen verdwijnen. Ook wordt duidelijk welke lijnen en vormgeving bij jou passen. Individueel E125,- Ook mogelijk in groepsverband, neem daarover contact met me op.

Coaching: hoe gaat het in zijn werk?
Eerst voeren we een vrijblijvend en gratis intake-gesprek: verkenning van de coachvraag en het coachdoel; is coaching het beste instrument? Samen verwoorden wat jij belangrijk vindt om te bereiken, waar jij naar verlangt,  op persoonlijk of professioneel vlak. En de vraag beantwoorden of ik als coach en jij als cliënt samen verder willen en kunnen.
We hebben in princiepe 4 – 8 coachgesprekken, van ongeveer 1½ uur, normaal gesproken 1x per twee weken, maar dat is in overleg, ook waar deze gesprekken plaatsvinden, bij mij of bij jou.
Ik gebruik verschillende instrumenten, zoals het enneagram, kernkwadranten, NLP, het duale procesmodel, de verliescirkel, creatieve werkvormen, het genogram, systemisch werken, werken met resonantieprocessen (IopT: Identiteitsgeorienteerde Psycho Trauma), poppetjestaal (Verlies in beeld), afhankelijk van wat op dat moment helpend is voor jou.
Bij begeleide intervisie is het mogelijk je als team aan te melden, maar je kan je ook als individu aanmelden.

Coaching, wanneer wel? Wanneer niet?
Wanneer wel:
 je wilt iets heel graag, maar merkt dat het niet lukt om je doelen te bereiken. Of je omgeving geeft aan dat je gedrag ineffectief is en je erkent dat. Ergens zitten dan belemmeringen, die je wilt ontdekken en opheffen, omdat je tegen een grens bent aangelopen. Er zijn omstandigheden die je niet kunt veranderen en waarmee je moeite hebt om mee om te gaan.

Wanneer niet: bij diepgewortelde en manifeste psychische of psychiatrische problemen kan een psychiater, psycholoog of therapeut beter van dienst zijn. Binnen deze zorg kan coaching overigens weldegelijk zijn functie hebben. Ook is rouw-en verliesbegeleiding mogelijk en volgend jaar rouwtherapie.

Tarieven: € 95,- per sessie (1 1/2 uur)