Cursus Palliatieve Zorg

De Cursus Palliatieve Zorg is erkend en levert 24 accreditatie punten op bij V&VN. Is bedoeld voor zorgverleners van niveau 3 (ig), 4, 5 en 6.

Als zorgverlener heb je te maken met cliënten die niet meer beter kunnen worden. Palliatieve zorg is een benadering op lichamelijk, psychosociaal en spiritueel vlak. Dit vraagt nogal wat van je als zorgverlener.  Daarom is de cursus doorsijpeld van het belang oog te hebben voor traumasensitieve zorg, hulpbronnen, overlevingsmechanismen,  verliezen en trauma’s van  zowel jezelf als zorgverlener als van je client.  Want hoe maak je ethische dilemma’s bespreekbaar? Hoe herken je symptomen in de terminale fase, die aanleiding zijn tot palliatieve sedatie? Hoe ga je in gesprek over besluiten in de laatste levensfase? Hoe communiceer je over de zielenpijn van je cliënt? Hoe ben je echt aanwezig en maak je ruimte? Hoe geef je spirituele zorg? En hoe anders is palliatieve zorg bij cliënten met dementie? In deze cursus komen we zes middagen bij elkaar in een kleine groep van maximaal 8 deelnemers, zodat er ruimte is voor persoonlijke inbreng en casuïstiek. Van te voren bereid je rond de Twee uur per les voor. Elke bijeenkomst wordt geleid aan de hand van een power point presentatie, die je na afloop krijgt. Naast kennis zal je ook merken dat je meer toegerust wordt qua vaardigheden en houding.

De scholing heeft 6 modules van ieder 4 uur:

  1. Jij & Palliatieve zorg: wie ben ik met mijn kwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën? Wat drijft mij? Hoe herken ik dat m.b.v. het enneagram? Wat betekent dat voor mijn zorg aan mijn palliatieve cliënt? Hoe ga ik om met ethische dilemma’s? Hoe herken ik trauma?
  2. Symptomen in de palliatief-terminale fase. Vooral wordt ingegaan op het herkennen van de refractaire symptomen pijn, dyspnoe en delier. Hoe gebruik ik de ÌKNL Signalering Box? Wat als deze symptomen trauma triggeren?
  3. Besluitvorming rond het levenseinde (o.a. palliatieve sedatie en euthanasie). Welke rol speel ik hierin als zorgverlener? Stel dat palliatieve sedatie of euthanasie eerder voor jou als zorgverlener een overspoelende ervaring was?
  4. Communicatie in de palliatieve zorg: hoe (h)erken ik de (zielen)pijn van mijn cliënt? Hoe sluit ik aan bij de persoonlijkheid en sterfstijl van mijn cliënt? Hoe erken ik eerdere trauma’s bij mezelf en bij mijn client?
  5. Spirituele zorg: hoe maak ik ruimte bij mezelf en bij mijn cliënt? Hoe ben ik aanwezig? Hoe pas ik (zelf)compassie toe? Hoe begeleid ik mijn client in het geven van zin aan zijn leven en sterven en omgaan met levensvragen? Geoefend wordt met mindfulness en met oefeningen voor mensen met trauma’s.
  6. Dementie en palliatieve zorg: hoe en wanneer vindt advance care plaats? Waarin is palliatieve zorg anders bij de cliënt met dementie? Hoe ga je om met de client met dementie met (oorlogs)trauma’s?

Reacties van deelnemers.

De cursussen worden in verschillende regio’s in Nederland gegeven. Worden ook gegeven in samenwerking met lokale zorgverleners.
Een overzicht van de cursussen  die voor de komende zes maanden gepland staan en waar je je nu voor kunt inschrijven.

Leerdoelen.