Leef en laat leven

Vandaag is het Blue Monday, ik kijk naar buiten, waar zware sneeuwvlokken naar beneden dwarrelen. Hoe het Japans Esdoornboompje in de tuin de sneeuw draagt en in alle helderheid daar staat te stralen. Prachtig en koud. Mijn gedachten gaan uit naar de loopgraven in Oekraïne en de benarde situatie in de Gazastrook. De tekst “Lay your weapons down” zingt door me heen. Ik zet het nieuwste album van Peter Gabriel op en ontdek dat deze woorden staan in de song “Live and let live”, leef en laat leven. Prachtig lied, waarvan de woorden zo resoneren bij mij.

Every wound can lock you away (elke wond kan je opsluiten)
You can walk, or you can choose to remain (je kan weglopen of besluiten te blijven)

But every day can pass you by (maar elke dag kan jou voorbij gaan)
While you were holding the key (terwijl jij de sleutel vasthield)

Elke wond kan je opsluiten brengt me terug bij een traumatraining, waar mijn supervisor mij de metafoor van het hok van de heks in het sprookje Hans en Grietje aanreikte. Hans kreeg de sleutel aangereikt van Grietje en het enige wat hij hoefde te doen was eruit lopen. Het bepaalde mij zo dat bij het onder ogen zien en erkennen van trauma, er altijd een keuze is. En beweging mogelijk. Dat trauma niet het laatste woord heeft. En dat dat mij zo vervulde met hoop!

Het lied brengt me ook terug naar een psychosociaal consult van afgelopen week waarin een client tot de ontdekking kwam hoeveel energie er ging zitten in haar overlevingsmechanisme van de strijder. En dat zij een keuze had en gesterkt genoeg om het opgeheven wapen te laten zakken. Dat het dan mogelijk is om echt te luisteren naar wat zo’n pijn heeft gedaan en vervolgens te merken dat erkenning zo’n ruimte brengt. Bijzonder dat slachtoffers kunnen ophouden met dader te zijn!

The voice of the elders coming through the mist (de stem van de oudsten komend door de mist)

Lay the burden down, lay the weapons down (leg de last neer, leg de wapens neer)
It takes courage to learn to forgive (het vraagt moed om te leren om te vergeven)
To be brave enough to listen (om dapper genoeg te zijn om te luisteren)
To live and let live (te leven en te laten leven)
It takes courage to start to forgive (het vraagt moed om te beginnen met te vergeven)

Vorige week tijdens de eerste module “ik en palliatieve zorg” in Tiel kwam ook op tafel hoe je als zorgverlener soms vast kan komen te zitten en dat het dan tijd is om aandacht aan je eigen proces te geven. En hoe ontroerend mooi het dan is als je je kwetsbaarheid durft te delen en ervaart dat je er niet alleen voor staat. Het vraagt dus moed naar jezelf te kijken, maar als je dat doet, merk je ook dat je weer anders kijkt naar de palliatieve cliënt, waar je zorg aan verleent. De woorden van Cicely Saunders krijgen dan ook een hernieuwde betekenis: We will do all we can, not only to help you die peacefully, but also to live until you die (We zullen alles doen wat we kunnen, niet alleen om je te helpen vredig te sterven, maar ook om te leven tot je sterft). Leven en laten leven.

Op 20 februari gaat weer een geaccrediteerde cursus Palliatieve zorg van start, waar nog enkele plekken vrij zijn, zie Overzicht cursusdata – Color Mix Welkom!